Ot

Данный курс предназначен для учащихся 3 курса специальности "Промышленное и гражданское строительство"

om

Данный курс предназначен для учащихся 3 курса специальности "Промышленное и гражданское строительство" дистанционной формы получения образования

frДанный курс предназначен для учащихся 3 курса специальности "Промышленное и гражданское строительство" дистанционной формы получения образования

англ

Данный курс предназначен для учащихся 3 курса специальности "Промышленное и гражданское строительство" дистанционной формы получения образования

nem

Данный курс предназначен для учащихся 3 курса специальности "Промышленное и гражданское строительство" дистанционной формы получения образования


Дысцыпліна (курс) "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" прызначана для навучэнцаў дыстанцыйнага навучання 3 курсу аддзялення "Прамысловае і грамадзянскае будаўніцтва"